Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 maart 2019

D66 gaat vol vertrouwen verder in Dinkelland

Beste Lezer,

Het regiobestuur van D66 Overijssel heeft kennisgenomen van het bericht van de heer Fons Maathuis dat hij, samen met de bij de fractie horende beëdigde raadscommissieleden Andre Maathuis en Jan Broekhuis, een nieuwe lokale politieke partij heeft opgericht. Het regiobestuur was vooraf niet geïnformeerd en betreurt deze gang van zaken. De heer Maathuis bleek niet genegen om met het regiobestuur in gesprek te gaan.

De oprichting van een nieuwe partij maakt dat de heren Maathuis en Broekhuis niet langer lid kunnen zijn van D66. Mede gezien het feit dat het niet de eerste keer is dat de heer Maathuis uit een politieke partij stapt, verzoekt het regiobestuur de heer Maathuis zijn raadszetel achter te laten aan D66, zodat het sociaal liberale geluid vertegenwoordigd blijft in de gemeenteraad van Dinkelland. Dat is immers waar de inwoners van de gemeente Dinkelland afgelopen verkiezingen voor gekozen hebben en past ook binnen de daartoe bestemde richtlijnen van D66.

Binnen D66 afdeling Noordoost-Twente bleek tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen woensdag 6 maart, waar de heer Maathuis zich voor afgemeld had, een groot enthousiasme om verder te bouwen aan een betrokken, bevlogen lokale politieke vereniging. Dat traject zetten we onverminderd en vol vertrouwen door. Zonder de heren Maathuis en Broekhuis.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch vragen zijn dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via secretaris@d66overijssel.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Trix van der Linden
Voorzitter Regiobestuur D66 Overijssel